Vi vill arbeta med en helhetssyn, det betyder för oss att vi gärna börjar med en ordentlig genomgång av företagets kundregister och tar det som bakgrundsinformation för NKI mätningar. Vill man ta ett ännu större grepp jobbar vi också med att koppla NKI mätningarna till NMI – ledarskap och kundlojalitet hör samman!