Research & Management RBM AB | Röllekavägen 11 | 273 50 Brösarp | Sweden
+46-705-45 48 55
goran.lilja@rbmab.se

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Uppdaterat 15/7 2020

Research & Management RBM AB (SE-5565105581) startades och drivs av Göran Lilja. Företaget har sina rötter sedan 1984.

Research & Management RBM AB har som affärsidé att förse företag och organisationer med beslutsinformation, t ex gällande kundnöjdhet, varumärken, medarbetare, produktutveckling, opinioner m.m.

Den insamlade informationen sammanställs i form av statistik, diagram och tabeller. Dina svar anonymiseras, såvida du inte uttryckligen gett tillstånd till att redovisa vad just du har svarat.

Personuppgift och behandling av personuppgift

Vad som avses med en personuppgift är en uppgift som kan identifiera en levande individ, t ex namn, telefonnummer och e-post.

Varje åtgärd eller kombination av åtgärder som utförs med personuppgifter är att anse som en behandling, oberoende om de utförs automatiserat eller manuellt. T ex insamling, registrering, och bearbetning.

Våra respondenter deltar i undersökningar som genomförs på uppdrag av våra kunder. I de allra flesta fall är det våra kunder som är personuppgiftsansvariga och Research & Management RBM AB  kommer enbart att behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde, på begäran av en personuppgiftsansvarig hos vår kund.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

Research & Management RBM AB genomför marknadsundersökningar och datainsamling både mot privatpersoner (B2C) och företag (B2B). Allt för att hjälpa våra uppdragsgivare att fatta bättre beslut i olika sammanhang. Du skall vara säker på att vi skyddar din integritet. Vi kommer inte göra dina personuppgifter tillgänglig för någon tredje part utan ditt medgivande, eller om det inte krävs enligt lag. Detta inkluderar ditt namn och din e-postadress.

Vi samlar aldrig in uppgifter om ditt körkort, dina bankkonton eller kreditkort!

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartners som vi har för exempelvis kunna bjuda in dig till intervju (t ex. telefon- och mailoperatörer) och insamling av data (leverantör av insamlingsplattform).

När du deltar i våra undersökningar, kan vi ställa frågor om olika saker, t ex dina åsikter i olika frågor, demografiska faktorer, som din ålder, hemvist eller hushållsstorlek. Du kan alltid när som helst välja att avstå från att svara på frågor, eller avbryta din medverkan om du så önskar. Det är alltid frivilligt att delta i våra undersökningar. När du deltar samtycker du till att den informationen du delar med dig av lagras i upp till 2 år.

NIX

Man kan anmäla sig till NIX-registret för att undvika att bli kontaktad angående reklam. Marknads- och opinionsundersökningar är emellertid undantagna från dessa bestämmelser, eftersom dessa undersökningar anses som viktiga utifrån ett allmänintresse.

Vi är bara intresserade av dina åsikter och svar. Vi kommer aldrig att försöka sälja eller marknadsföra någon produkt till dig, varken i samband med eller till följd av medverkan i våra undersökningar.

Intervjuer med barn

Vi intervjuar inte medvetet minderåriga, d v s de som inte fyllt 18 år utan att ha fått tillstånd från förälder eller vårdnadshavare.

Säkerhetsåtgärder

Vi tar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi behandlar, både vid överföring och lagring. Våra säkerhetsprocedurer överensstämmer med allmänt accepterade kommersiella standarder som används för att skydda personuppgifter.

Alla våra anställda är förpliktigade att följa våra policys och rutiner avseende sekretess, säkerhet och integritet.

Dina rättigheter som registrerad

Enligt GDPR har du följande rättigheter om vi behandlar dina personuppgifter:

  • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
  • Rätt att få rättat till felaktiga personuppgifter i våra system
  • Rätt att få raderat dina personuppgifter från våra system, såvida vi inte har berättigade intressen eller rättslig förpliktelse att fortsätta behandla dem.
  • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
  • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
  • Rätt att återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter
  • Rätt till dataportabilitet (att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format)

Kontakt och klagomål

Du kan kontakta oss via brev eller epost för frågor om behandling av personuppgifter. Vårt dataskyddsombud är Göran Lilja. kontakt: goran.lilja@rbmab.se, Research & Management RBM AB, Granvägen 20, 277 31 Kivik. Telefon 0705-454855

Translate »