Research & Management RBM AB | Röllekavägen 11 | 273 50 Brösarp | Sweden
+46-705-45 48 55
goran.lilja@rbmab.se

Vill du veta mer om kundundersökningar

Vi hjälper dig att förstår dina kunder för att ni ska öka marknadsandelarna, finputsa er förmåga och skapa förutsättningar att vinna nya kunder.

Leverantörer måste hitta sina sätt att vinna, behålla och utveckla sina kunder.

Digitaliseringen underlättar pristransparens och bra kvalitet har många gånger blivit en självklarhet – konkurrensen hårdnar. Logistik- och just in time-lösningar blir allt mer sofistikerade, pålitlighet och förtroende blir avgörande. Kraven på ökad effektivitet pressar både leverantörer och deras kunder. Det krävs mer än kvalitet, pris och leveranspålitlighet.

Med intensivare konkurrens blir kunderna snabbfotade, passar det inte byter man ofta enkelt till någon annan leverantör. Eller, väljer helt enkelt att ”plocka russinen ur kakan” genom att spela ut flera leverantörer och inte låta någon bli huvudleverantör – det skapar dyr lagerhållning och sämre lönsamhet för leverantörerna.

Våra undersökningar visar ofta att det går att öka lojaliteten bland kunderna och därigenom få bli en huvudleverantör, ofta skapar det i sig nya kunder genom rekommendationer.

Här följer några förslag till upplägg:

Translate »