Research & Management RBM AB har mångårig erfarenhet av Marketing Science . Vi använder de senaste teknikerna inom marknadsundersökningar – och har alltid pålitlighet och trovärdighet i analyserna för ögonen.

Göran Lilja har lett företaget sedan starten 1984 och är såväl kundansvarig som genomförare, analytiker och presentatör av resultaten. Göran är dessutom analyslärare, examinator och handledare när det gäller Business Case vid IHM Business School.

Vi brukar säga så här

  1. Börja med nöjd kund undersökning bland de befintliga kunderna för att säkerställa att dagens kunder är och förblir lönsamma.
  2. När vi vet att de befintliga kunderna är säkrade är det dags att skaffa fler kunder, då gör vi varumärkesundersökningar – på marknaden
  3. Handlar det om nya produkter eller nya kundsegment använder vi koncept tester för att analysera ideer och målgrupper
  • NKI/lojalitetsanalyser
  • Varumärkes-/konkurrentanalys
  • Koncepttester/utveckling
  • Web enkäter
  • Telefonintervjuer
  • Personliga intervjuer
  • Fokusgrupper